top of page
710-20220816095048.png

​TIẾNG ANH CHO TRẺ - CHINH PHỤC HỌC BỔNG  ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG

cloud-20220816015315.png
young-boy-playing-aviator-toy-air-plane-imagination-dreaming-being-pilot-future-business-d

​MELON EDU

GIÚP CON TỰ TIN
CHINH PHỤC

​NGOẠI NGỮ

sach-co-20220816015315.png

Cơ Hội "SĂN" 

​Học bổng

brush-a-20220816015315.png

5 TRIỆU

​Học Tiếng Anh có gì khó có Melon Edu lo

100 % học viên

​đạt được các chứng chỉ CAMBRIDE

​tự tin sử dụng tiếng anh tự nhiên.

​NHẬN THÔNG TIN TƯ  VẤN CÁC KHÓA HỌC

958-20220816095048.png
bottom of page